Sat. Apr 17th, 2021
πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ Lmao! If and crayfish?πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ 😁😁😁 Eiyah!!!😁😁😁 We are doing doggy o!πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚
Perfect!πŸ˜€πŸ˜πŸ˜€ Lmao! πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ Very true!😁 Case closed!😁 I swear they don’tπŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ My heart tooπŸ˜€πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚
Lol, African moms can be confusing at timeπŸ˜€ At all!!!😁😁😁😁😁 πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€ Lmao!πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ The way the called them and eh!πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ Lol